Hvordan måles oliestanden i bilen?

Sådan kontrolleres og genopfyldes olien:

  • Parkér på en plan overflade, sluk for motoren, og vent i 3-4 minutter, så olien har tid til at løbe ned i oliesumpen.
  • Find målepinden, træk den ud, tør den af, sæt den ind igen, og tag den ud til aflæsning.
  • Hvis det er mindre end det maksimale, henvises til brugsanvisningen for bilen for at finde ud af, hvor meget du skal efterfylde (ofte er der ca. 1 liter mellem minimum og maksimumsniveau)
  • Fjern oliepåfyldningslåget fra motoren, fyld den rigtige mængde olie på, og sæt låget på igen.
  • Vent 60 sekunder, så olien får tid til at løbe ind i motoren, og dyp målepinden igen for at kontrollere det nye niveau.
  • Efterfyld med mere olie om nødvendigt, og sæt påfyldningslåget på igen.

Relaterede FAQs

Del din oplevelse på Trustpilot

Vi sætter stor pris på alle tilbagemeldinger